Niedziela, 21 stycznia 2018, Dziś są imieniy: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

Przedsiębiorczość

Sonda

Czy podoba Ci się portal?

Zobacz wyniki ankiety

Loading ... Loading ...


Współpracujemy:
Sandry Brdy Gmina Chojnice

Zarys

Lichnowy jest to wieś położona w powiecie chojnickim, oddalona o 6 km od Chojnic. Najstarsze dokumenty historyczne dotyczące tejże miejscowości pochodzą z roku 1338. Kolejny przekaz źródłowy pochodzi z roku 1363 i jest to dokument, w którym zawarte są informacje o odnowieniu przywileju chełmińskiego dla wsi chłopskiej w komturstwie tucholskim.

Początki parafii giną w mrokach średniowiecza i trudno jest podać dokładną datę jej erekcji. Można  jednak z całą pewnością przyjąć, że istniała już w roku 1363, gdyż z tego właśnie roku pochodzi dokument osadczy na Lichnowy, powtórny co bardzo istotne, ponieważ powiada on bowiem, że „ z włók wiejskich pleban ma 4 wolne”. Z czego możemy wyciągnąć wniosek, iż parafia powstała albo za czasów bytności Krzyżaków na tych terenach, albo jeszcze wcześniej-za panowania księcia  Mestwina  II. Do tej drugiej hipotezy przyłącza się również ks. Stanisław Kujot, wybitny znawca tej materii i autor wielu prac historycznych, który wysuwa pewne przesłanki, aby przesunąć datę powstania parafii jeszcze o co najmniej sto lat wstecz. Pod względem przynależności kościelnej należała ona do 1821 roku do diecezji gnieźnieńskiej, by później przejść w skład diecezji chełmińskiej, aż wreszcie w 1992 roku do diecezji pelplińskiej. Była też ona początkowo jedną z parafii dekanatu tucholskiego, a następnie od roku 1927 wchodzi w skład dekanatu chojnickiego.

©2012 przez lichnowy.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero Sp. z o.o. - www.chojnice.it Liczba odwiedziń strony: