Piątek, 23 marca 2018, Dziś są imieniy: Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Przedsiębiorczość

Sonda

Czy podoba Ci się portal?

Zobacz wyniki ankiety

Loading ... Loading ...


Współpracujemy:
Sandry Brdy Gmina Chojnice

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SALI REKREACYJNEJ

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SALI REKREACYJNEJ

wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Stowarzyszenia „Kreatywna wieś Lichnowy” nr 1/2012 z dnia 02.stycznia 2012 roku.

1. Każdy Uczestnik  sali rekreacyjnej zobowiązany jest do:
zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,
złożenia podpisu na liście obecności.
zmiany obuwia i zachowania czystości na terenie sali.

2. Zajęcia na sali rekreacyjnej odbywają się od 2 osób do 10 osób.
3. Ćwiczący powinni przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) i przybory toaletowe.
4. Na zajęcia rekreacyjne wymagane jest obowiązkowe posiadanie ręcznika.
5. Na terenie sali  rekreacyjnej zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, zażywania środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.) oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.
6. Stowarzyszenie zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.
7. Osoby biorące udział w zajęciach w sali rekreacyjnej oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
8. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do
9. wiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych – natychmiast przerwać zajęcia    i powiadomić opiekuna.
11. Ćwiczący po urazach zobowiązani są do posiadania zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami i wartościami obciążeń.
12. Do ćwiczeń należy przystąpić obowiązkowo po rozgrzewce, przygotowując mięśnie do treningu siłowego.
13. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
14. Zabrania się ćwiczenia w sposób zagrażający innym osobom znajdującym się na terenie sali  rekreacyjnej.
15. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób nieprzewidziany przez instrukcję korzystania lub niezgodny z ich przeznaczeniem.
16. Podczas ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego, należy poprosić o asekurację instruktora lub innego ćwiczącego.
17. Osobom początkującym, które nie miały wcześniej styczności ze sprzętem rekreacyjnym zaleca się skorzystanie z pomocy instruktora.
18. Rodzice są zobowiązani do sprawowania stałego nadzoru nad dziećmi (do lat 16) przebywającymi na sali oraz przestrzegania zakazu wpuszczania dzieci na salę ze sprzętem do ćwiczeń bez nadzoru.
19. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich urządzeń z zastrzeżeniem nakazu wykonywania
20. wiczeń dobranych przez instruktora w jego obecności lub osoby pełnoletniej.
21. Podczas ćwiczeń zabrania się z korzystania z telefonów komórkowych jak i również żucia gumy.
22. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia sali.
23. W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku i sprawności.
24. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Zabrania się rzucania ciężarami bezpośrednio na posadzkę.
25. Stowarzyszenie  nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
26. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący i opiekun sali.
27. Po przybyciu do sali rekreacyjnej uczestnicy zobowiązani są do sprawdzenia sprawności sprzętu, w razie zastrzeżeń niezwłocznie powiadomić Stowarzyszenie w czasie 5 minut od przybycia. W sytuacji nie poinformowania o nieprawidłowościach uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody.
28. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
29. Korzystający z sali rekreacyjnej zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich.
30. Sala rekreacyjna może być zamknięta w niedziele i święta.
31. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sali prosimy zgłaszać do Stowarzyszenia (tel. 604 93 82 65 lub 507 75 13 64)

Regulamin sali rekreacyjnej obowiązuje od 1 .stycznia 2012 roku .

Regulamin uzgodniono z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lichnowach.

©2012 przez lichnowy.net. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero Sp. z o.o. - www.chojnice.it Liczba odwiedziń strony: